Privacy Policy Ginion Group

Inleiding

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door

 • GINION GROUP NV, Brusselsesteenweg 403 te 3090 Overijse, BCE 0453.212.110

 • GINION WAVRE NV, Rue Cerisier d’Haine 50 te 1301 Wavre, BCE 0417.450.584

 • GINION OVERIJSE NV, Brusselsesteenweg 403 te 3090 Overijse, BCE 0426.387.353

 • GINION WATERLOO NV, Chaussée de Bruxelles 54 te 1410 Waterloo, BCE 0435.448.143
  (Hierna “GINION GROUP”, of “wij”, “ons”, of “onze”);

De basisprincipes van dit beleid zijn gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze Privacy Policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.

1. Ginion Group en de BMW Group: wie is wie?

Ginion Group is een onafhankelijke concessiehouder. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf en wij maken geen deel uit van de BMW Group. Wij gebruiken de merken van BMW Group (BMW, BMWi, Mini, BMW Motorrad) onder licentie om voertuigen en producten van BMW Group te verkopen en te onderhouden. Wij leveren diensten aan klanten en ondersteuning bij technische problemen.

Wij zijn aangesteld en erkend als dealer door BMW Belgium Luxemburg NV/SA (hierna: “BMW Group Belux”), die deel uitmaakt van de BMW Group. BMW Group Belux coördineert de activiteiten van BMW Group in België en Luxemburg: het stelt concessiehouders en agenten aan, levert tweedelijnsondersteuning bij technische problemen, beheert  websites zoals BMW.be en MINI.be, MyBMW-accounts en de ConnectedDrive Service en promoot de merken van BMW Group . BMW Group Belux levert verder direct sales, bijvoorbeeld via Fleet, Diplomatic Sales en BMWi-agenten.

Wanneer we optreden voor BMW Financial Services Belgium NV/SA (hierna: “BMW Financial Services”), die deel uitmaakt van de BMW Group, doen we dit als bemiddelaar voor hun financiële contracten (vb. leasing-en renting contracten, verkoop op afbetaling) of voor het afsluiten van hun onderhoudscontracten.

BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, (hierna ‘BMW AG’) is de moedermaatschappij van de BMW Group en levert de meeste IT-infrastructuur via de hiervoor genoemde bedrijven. BMW AG distribueert zijn merken, producten en diensten in verschillende regio’s via verbonden ondernemingen die optreden als invoerder van deze merken, producten en diensten. Voorbeelden van verbonden ondernemingen van BMW AG in België zijn: BMW Group Belux en BMW Financial Services.

2. Definities

De in deze Privacy Policy gebruikte termen betekenen hetzelfde als beschreven in de GDPR.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ginion Group is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens over u die u, en ook  BMW Group Belux, aan ons bezorgt. Persoonsgegevens verzameld door BMW Group Belux over uw aanvragen voor verkoop en onderhoud worden doorgestuurd naar ons indien wij door u opgegeven zijn als uw favoriete BMW-concessiehouder, “of indien wij bij gebrek aan keuze aangeduid zijn als uw regionale partner, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ naar ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Waar BMW Group Belux direct sales levert, kunnen wij soms optreden als ‘verwerker’ (bv. Diplomatic Sales, BMWi agenten). Hoewel deze Privacy Policy enkele manieren beschrijft waarop BMW Group Belux uw gegevens gebruikt, mogen zij ook andere informatie over u verzamelen en die gebruiken volgens hun eigen privacy beleid, dat u zou moeten raadplegen. U moet rechtstreeks contact opnemen met  BMW Group Belux met vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt. We verwijzen u naar de privacy policy van BMW Group Belux voor meer informatie.

BMW Financial Services is, in voorkomend geval, verantwoordelijk voor de verwerking, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van de persoonsgegevens die worden verzameld om u, op uw verzoek, hun financiële en onderhoudscontracten te kunnen verstrekken. Wij treden hoofdzakelijk op als ‘verwerker’ van uw persoonsgegevens, met uitzondering van consumentenkredietcontracten, waar wij, in onze rol van kredietbemiddelaar, optreden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW Financial Services voor meer informatie.

BMW AG is in de eerste plaats een dienstverlener of gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. BMW AG is naast verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens ontvangen via het gebruik van de Connected App echter ook een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke (samen met BMW Group Belux) voor de technische levering van ConnectedDrive Services, mobiele verbonden apparaten en verbonden auto-apparaten. BMW AG is verwerkingsverantwoordelijke voor voertuiggegevens in het kader van productontwikkeling, kwaliteitsgarantie en productaansprakelijkheid. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW AG voor meer informatie.

Alle hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken zullen met redelijke inspanningen garanderen dat vragen met betrekking tot de verwerking door andere verwerkingsverantwoordelijken dan die hiervoor zijn genoemd, worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.

4. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens via verschillende touch points en contactkanalen waar u wordt geïnformeerd via privacy berichten alvorens wij de gegevens verzamelen, indien:

 • U rechtstreeks contact met ons opneemt, bv. via websites of via telefoon om informatie aan te vragen over onze producten en diensten;

 • U een product of dienst rechtstreeks bij ons koopt (bv. diensten van herstelling of onderhoud);

 • U ons uw persoonsgegevens bezorgt in het kader van producten van BMW Financial Services;

 • U een testrit boekt bij ons;

 • U deelneemt aan één van onze evenementen;

 • U antwoordt op onze direct marketingcampagnes, bv. door het invullen van een antwoordkaart of het online ingeven van gegevens op een van onze websites;

 • Uw persoonsgegevens rechtsgeldig worden doorgestuurd door ondernemingen van de BMW Group (bv. BMW Group Belux, BMW Financial Services), of door andere derde partijen;

 • We uw persoonsgegevens verkrijgen via andere bronnen (bv. listbrokers).

Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf dit privacy beleid heeft gekregen. Bent u jonger dan 16, geef dan geen gegevens op tenzij u hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.
Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw contactgegevens of voorkeuren.

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De volgende types van informatie worden verzameld:

 • Contactgegevens (naam, initialen, titel, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer/mobiel nummer, fax …);

 • Persoonlijke informatie (geboortedatum, burgerlijke staat, gezinsleden, (type) rijbewijs, beroep, aanvragen voor informatie/proefrit, favoriete concessiehouder, hobby’s, favoriete betalingsmethode, favoriet contactkanaal, VIN, bedrijfsnaam, …);

 • Identificatiegegevens (klantnummer/ klant ID, contractnummer...);

 • Klantgeschiedenis (klanttevredenheidsscore; ontvangen offertes; aankoopgegevens wagen (incl. model, configuratie, datum aankoop, datum registratie, kentekennummer, datum bestelling, datum levering, eigenaar, prijs); garantie-informatie; restwaarde; aankoopdetails van onderdelen, accessoires en lifestyleproducten; gegevens verzameld tijdens bezoek aan concessiehouder (bv. aanvragen, informatie over consultatie, verantwoordelijke verkoopadviseur, onderhoudsgeschiedenis); campagnegeschiedenis / reacties op campagnes; optionele klantgegevens over eigen voertuigen van andere fabrikanten via bv. het platform voor BMW tweedehandswagens; deelname aan evenementen (locatie, firma); klachtengeschiedenis; onderhoudsgeschiedenis ...);

 • Gegevens gebruik voertuig - Indien de gebruiker een ConnectedDrive/Ride account heeft, kunnen volgende data gebruikt worden: inhoud benzinetank; resterend bereik, RTTI-data (invoergegevens gps), buitentemperatuur; gegevens over positie (onder andere de oppikplaats voor huurwagens, en de parkeerpositie van een geparkeerd voertuig, enkel mits geactiveerde ConnectedDrive/Ride account); kilometerstand, gemiddelde snelheid, gebruik van digitale diensten ...);

 • Gegevens bezorgd in het kader van de producten van BMW Financial Services (bv. contactgegevens, contractinformatie zoals contracttermijn, kredietwaardigheidsgegevens, ...);

 • App/website/sociale mediagegevens - Indien de gebruiker zich heeft geregistreerd, of heeft ingelogd, is het mogelijk om volgende data te gebruiken: gegevens over gemiddeld appgebruik (klikgedrag in de apps), positiegegevens, gebruik van online entertainment, gebruik van onze bezochte website(s), cookiegegevens (afhankelijk van de goedkeuring van cookiepolicy ’s), gebruik van onze sociale mediawebsites (bv. bezoeken aan, en posts op forums ...).

6. Wat zijn de doeleinden en wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Sales, waaronder proefritten, accessoires and lifestyle producten, offertes - om te beantwoorden aan offerteaanvragen en om BMW Group diensten en producten te leveren aan u. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, waaronder ook precontractuele interactie.

Financiële contracten en onderhoudscontracten –  om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of voor het verstrekken van een financieel contract of onderhoudscontract, of om contractbeheer uit te oefenen. Deze verwerking gebeurt omdat ze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ook in de precontractuele fase, of omdat ze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Marketingcommunicatie, gepersonaliseerde marketing op basis van profiling/analytics, klantondersteuning en marktonderzoek - Om uw vragen te beantwoorden en u nieuws en aanbiedingen te bezorgen, voor de klantendienst, voor specifieke communicatie over producten en diensten van  BMW Group alsook voor marktonderzoek.
Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan verwerkt en gebruikt Ginion Group de door u verstrekte persoonsgegevens (bijv. contact en persoonlijke gegevens zoals geboortedatum en type rijbewijs, hobby’s en voorkeuren) voor klantenservice doeleinden, voor specifieke communicatie van BMW Group producten en diensten alsook voor marktonderzoek. Ginion Group mag deze gegevens eveneens doorgeven aan de met haar verbonden ondernemingen, die uw gegevens mogen gebruiken, en u mogen contacteren voor de hierboven vermelde doeleinden. Updates mogen gedeeld worden tussen de verbonden ondernemingen.  
Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt om een individueel klantenprofiel aan te maken door middel van een statistische procedure. Dankzij dit profiel ontvangt u marketingcommunicatie die voor u relevant is zoals bv. gepersonaliseerde aanbiedingen vanwege BMW Group Belux en van de met BMW Group Belux verbonden ondernemingen (vb. BMW Financial Services) alsook van bepaalde van haar erkende concessiehouders en servicepartners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen alsook uw regionale partner).
Het klantenprofiel wordt doorgestuurd van BMW Group Belux naar de verbonden ondernemingen van BMW Group Belux (vb. BMW Financial Services) en naar bepaalde van haar erkende concessiehouders en servicepartners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen alsook uw regionale partner). Voor de hierboven vermelde doeleinden, en deze ondernemingen mogen u contacteren met voor u relevante informatie. Waar beschikbaar kunnen de volgende gegevens die u rechtstreeks aanleverde, of gegevens ie werden gegenereerd door uw gebruik van producten of diensten van BMW Group Belux of van met BMW Group Belux verbonden ondernemingen (vb. BMW Financial Services) en bepaalde van haar erkende concessiehouders en service partners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake  uw wagen alsook uw regionale partner), worden gebruikt voor de ontwikkeling van uw profiel: contactgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres); aanvullende informatie en/of voorkeuren (bijv. favoriete dealership, hobby’s) ; identificatiegegevens (bijv. klanten- of contractnummer) ; klantenhistoriek (bijv. ontvangen offertes, auto aankoop-gegevens, dealership gegevens) ; voertuig-gegevens (bijv. gebruiksgegevens inzake BMW Connected app: kilometerstand, , rij-bereik); app-/ website-/ social media gegevens (bijv. online account gebruiksgegevens inzake myBMW of myMINI).

Onderhoud, waaronder herstellingen - regelmatig onderhoud, herstellingen, carrosserie, airconditioning service, bandenservice, herstelling van ruiten, wintercheck, navigatie-updates, enzovoort. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, waaronder ook precontractuele interactie.

Aftersales/ Dienst na verkoop – om u aftersales diensten te kunnen aanbieden, zoals de verkoop van onderdelen, garantie voor nieuwe en gebruikte wagens, BMW Road Assist (pech en ongeval), carwash, en verhuur van wagens. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, alsook op basis van ons gerechtvaardigde belang om de best mogelijke klantenrelatie te onderhouden en om aftersales diensten aan te bieden.

Verzekering van kwalitatieve producten en diensten van BMW Group, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
Wij kunnen de gegevens die wij ontvangen via het leveren van diensten gebruiken voor de kwaliteitsgarantie van producten en diensten en productontwikkeling. Deze verwerking is gebaseerd op de afgewogen belangen om de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van onze huidige premiumproducten en -diensten in te lossen, alsook tegemoet te komen aan hun wensen op het gebied van nieuwe innovaties.
Daarnaast kan BMW AG de gegevens die zij ontvangt via het leveren van diensten aan BMW Group Belux of haar erkende Concessiehouders (inclusief locatiegegevens) in gedepersonaliseerde vorm gebruiken voor de kwaliteitsborging van producten en diensten en voor productontwikkeling. Voor dit gebruik wordt uw informatie eerst gedepersonaliseerd zodat ze niet rechtstreeks met u in verband kan worden gebracht.

Klantondersteuning
Wij kunnen contactgegevens,gegevens over apparaten en voertuigen alsook gegevens over het gebruik vanapparaten en diensten verwerken bij het leveren van klantondersteuning. Dezeverwerking gebeurt op basis van de noodzaak tot uitvoering van een contract waaronder ook precontractuele interactie(met betrekking tot de goederen en diensten die u hebt gekocht), om wettelijkeverplichtingen na te komen (inclusief met betrekking tot uw rechten alsbetrokkene) of op basis van ons afgewogen belang om onze klanten de bestmogelijke goederen en diensten aan te bieden.

Naleving van wettelijke verplichtingen
Wij verwerken uw gegevens om onze wettelijke verplichtingenna te leven, zoals bijvoorbeeld:

 • Officiële rapportering – om de vereiste wettelijke rapportering na te leven;

 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Wet op het Consumentenkrediet;

 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Antiwitwaswetgeving;

 • Productaansprakelijkheid;

 • Aansprakelijkheid voor materiële gebreken;

 • De naleving van onze bindende verzoeken voor uw gegevens – om onze wettelijke verplichtingen tegenover wetshandhavingsautoriteiten, regelgevende instanties en rechtbanken na te leven: alle verantwoordelijken vallen onder de wetten in het land waar ze actief zijn en moeten die ook naleven.

7. Gegevens overdragen en delen

Het delen van uw persoonsgegevens met BMW AG, BMW Group Belux, BMW Financial Services, of andere derde partijen gebeurt enkel indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, tenzij wanneer we uw data delen:

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvereisten;

 • Om u tweedelijnsondersteuning te kunnen bieden, en in het bijzonder klantenondersteuning;

 • Om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of om een contract af te sluiten met BMW Financial Services of in het kader van het contractbeheer;

 • Om onze contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren. Zo worden uw voertuiggegevens (inclusief voertuigidentificatienummer) naar BMW AG doorgestuurd terwijl uw voertuig binnen is voor onderhoud of herstelling;

 • Om technische of andere problemen aangaande een aankoop, dienst, of herstelling van een voertuig van of bij ons op te lossen (bijvoorbeeld contactgegevens, voertuiggegevens, verkoopgegevens en servicegegevens kunnen worden gedeeld met BMW AG om het probleem op te lossen).

Wij, BMW Group Belux, en BMW AG doen een beroep op een aantal dienstverleners om ons te helpen bij de levering van de opgegeven diensten en gebruiken. BMW AG stelt voor de meeste van deze gebruiken IT- en opslagdiensten ter beschikking van de verwerkingsverantwoordelijken en bewaart daarom de meerderheid van uw hiervoor vermelde gegevens in naam van de verwerkingsverantwoordelijken. Andere verwerkers die ons bijstaan, leveren IT-infrastructuur, IT-onderhoud en IT-diensten, alsook apps en digitale oplossingen. We worden ook bijgestaan door marketingbureaus en creatieve agentschappen voor klantenbeheer, marketing en evenementen.
Wanneer wij persoonsgegevens delen of wanneer wij een beroep doen op dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen afgesloten voor het verwerken en delen van gegevens.

8. Hoelang houden we uw gegevens bij?

Wij houden uw persoonsgegevens maar zo lang bij als nodig is voor het doel waarvoor we die hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk in het kader van het verweer tegen een claim). We beperken de toegang tot uw gegevens tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn in het kader van het doel.
Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd (geanonimiseerde informatie mag worden bijgehouden) of vernietigd.

9. Hoe beschermen we uw gegevens?

We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden.
Wij doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

 • Strikte toegangsregels tot uw gegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;

 • Overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;

 • Opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;

 • Firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen.

Beveiliging locatiegegevens
Bepaalde diensten zijn enkel toegankelijk indien u uw locatie of die van uw voertuig opgeeft. Wij nemen de vertrouwelijkheid van die locatiegegevens zeer ernstig.
De volgende maatregelen worden getroffen voor locatiegegevens (waaronder informatie die toegankelijk is als onderdeel van het onderhoudsproces):

 • Worden enkel bijgehouden in een vorm die met u of uw voertuig in verband kan worden gebracht zolang als nodig is om het doel na te leven;

 • Worden enkel verkregen of geraadpleegd in die vorm indien dit noodzakelijk is om de gevraagde service te leveren of indien wij bij wet verplicht zijn om deze gegevens bij te houden en/of ter beschikking te stellen (en indien wij ertoe verplicht worden om deze gegevens vrij te geven aan wetshandhavingsinstanties of andere derden, zullen we u hierover informeren, tenzij dit het voorkomen of opsporen van een misdrijf zou schaden of dit niet is toegestaan);

 • Opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;

 • Elk ander gebruik van de locatiegegevens voor analysedoeleinden gebeurt met geanonimiseerde gegevenssets.

Wij hebben toegang tot de locatiegegevens van het voertuig en BMW AG heeft toegang tot de locatiegegevens van het toestel via de diensten die ze leveren (bv. ConnectedDrive).
U ontvangt een gedetailleerde beschrijving van de locatiegegevens die wij ontvangen om een bepaalde, op locatiegegevens gebaseerde dienst te kunnen leveren op het moment dat u het voertuig aankoopt of de dienst of app activeert of configureert (bv. ConnectedDrive).

10. Wat zijn uw rechten?

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om aan ons te vragen dat:

 • Wij u meer details bezorgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken;

 • Wij u een kopie bezorgen van alle gegevens die u aan ons hebt bezorgd, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (“Data Portability”);

 • Wij onnauwkeurigheden in de gegevens in ons bezit aanpassen;

 • Wij gegevens wissen die we bij wet niet langer in ons bezit mogen hebben;

 • Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming en verband houdt met direct marketing, u uw toestemming intrekt zodat wij stoppen met die bepaalde verwerking;

 • U bezwaar maakt tegen elke vorm van verwerking, inclusief profiling, op basis van de afgewogen belangen of gronden, tenzij onze redenen voor deze verwerking prevaleren op de inbreuken op uw privacy rechten;

 • Wij uw gegevens beperkt gebruiken terwijl er een klacht wordt onderzocht.

U oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkopen of opsporen) en onze belangen (bv. behoud van wettelijk privilege). Oefent u deze rechten uit, dan zullen we, in de meeste gevallen, binnen één maand nagaan of u hier recht op hebt.
Bent u niet tevreden met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder inzake gegevensbescherming. Het Belgische toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming is de Privacycommissie.

11. Contact met ons opnemen

Privacy Champion

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, of met betrekking tot dit privacybeleid, of indien u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dan neemt u het best eerst contact op met onze Privacy Champion:

Vincent Vandenbroeck
+32 10 23 10 02
vincent.vandenbroeck@giniongroup.be
Rue Cerisier d’Haine 50
1301 Wavre

Contact Details

U kan ons ook contacteren:
privacy@giniongroup.be

Introduction

Cette Politique de Protection de la Vie privée s’applique au traitement des données à caractère personnel par :

 • GINION GROUP SA, Brusselsesteenweg 403 à 3090 Overijse, BCE 0453.212.110

 • GINION WAVRE SA, Rue Cerisier d’Haine 50 à 1301 Wavre, BCE 0417.450.584

 • GINION OVERIJSE SA, Brusselsesteenweg 403 à 3090 Overijse, BCE 0426.387.353

 • GINION WATERLOO SA, Chaussée de Bruxelles 54 à 1410 Waterloo, BCE 0435.448.143
  (Ci-après dénommés « GINION GROUP » ou « nous », « notre », « nos ») ;

Les principes fondamentaux établis par le biais de la présente Politique sont basés sur les exigences de la législation européenne en matière de protection des données et de la vie privée, le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données, ci-après « RGPD »). Si, sur une base ponctuelle, une loi locale applicable énonce des exigences en matière de protection des données et de la vie privée plus strictes que la présente Politique, les données personnelles doivent être traitées conformément à ces lois plus strictes.

1.Ginion Group et le Groupe BMW : qui est qui ?

Ginion Group est un concessionnaire indépendant et agréé. Nous sommes une organisation indépendante, et nous ne faisons pas partie du Groupe BMW. Nous agissons en utilisant les marques du Groupe BMW (BMW, BMWi, MINI, BMW Motorrad) sous licence afin de vendre et d’entretenir des véhicules et produits du Groupe BMW. Nous fournissons des services aux clients et du soutien pour les questions techniques.

Nous sommes nommés et agréés comme concessionnaire par BMW Belgium Luxembourg NV/SA (ci-après dénommée « BMW Group Belux »), qui fait partie du Groupe BMW. BMW Group Belux coordonne les activités du Groupe BMW en Belgique et au Luxembourg : elle nomme les concessionnaires et agents, traite les questions techniques et liées au soutien de deuxième niveau, exploite les sites web comme BMW.be et MINI.be, les comptes MyBMW et le service ConnectedDrive, et promeut les marques du Groupe BMW. BMW Group Belux fournit en outre des ventes directes, par exemple par le biais de ventes Fleet et diplomatiques et d’agents BMWi.

Nous agissons pour BMW Financial Services Belgium NV/SA (ci-après dénommée « BMW Financial Services ») qui fait partie du Groupe BMW, comme intermédiaire pour conclure leurs contrats financiers (p.ex. contrat de leasing, contrat de renting, vente à tempérament) ou leurs contrats d’entretien.

BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Munich, ci-après dénommée « BMW AG », est la société mère du Groupe BMW et fournit une grande partie de l’infrastructure IT par le biais des sociétés susmentionnées. BMW AG distribue ses marques, produits et services dans différentes régions par le biais des sociétés affiliées du Groupe BMW, qui agissent en tant qu’importateur de ces marques, produits et services. En Belgique, des exemples de sociétés affiliées du Groupe BMW sont BMW Group Belux et BMW Financial Services.

2.Définitions

Les termes employés dans la présente politique ont le sens tel que décrit dans le RGPD.

3.Qui est responsable du traitement de vos données à caractère personnel ?

Ginion Group est responsable, en tant que « responsable du traitement des données », du traitement des données à caractère personnel vous concernant, fournies par vos soins ainsi que par BMW Group Belux. Les données à caractère personnel recueillies par BMW Group Belux en lien avec vos demandes de ventes et de services nous sont transférées si nous sommes votre concessionnaire favori spécifié ou, à défaut de choix, votre partenaire régional, en tant que « responsable du traitement des données » à « responsable du traitement des données ». Quand BMW Group Belux fournit des ventes directes, il est possible que nous agissions en tant que « sous-traitant » (p. ex. pour des ventes diplomatiques, ou comme agent de BMWi).  
Bien que la présente Politique de protection de la vie privée décrive certaines utilisations de vos informations par BMW Group Belux, BMW Group Belux peut recueillir d’autres informations vous concernant et a sa propre politique de protection de la vie privée qui décrit son mode d’utilisation des informations que vous devez consulter. Vous devez vous mettre directement en relation avec BMW Group Belux par rapport aux questions relatives à l’utilisation de vos informations. Nous vous renvoyons vers la politique de protection de la vie privée de BMW Group Belux pour plus d’informations.
BMW Financial Services est, le cas échéant, responsable, en tant que « responsable du traitement des données », des informations à caractère personnel traitées pour vous octroyer, à votre demande, des contrats de financement et d’entretien. En général, nous agissons comme « sous-traitant » concernant vos données à caractère personnel, à l’exception des contrats de crédit à la consommation : alors nous agissons, dans notre rôle d’intermédiaire de crédit, comme « responsable du traitement des données ». Nous vous renvoyons vers la politique de protection de la vie privée de BMW Financial Services pour plus d’informations.
BMW AG est généralement un prestataire de services ou « sous-traitant » de données pour les parties susmentionnées. Cependant, BMW AG est en outre le responsable du traitement des données pour des informations reçues à travers l’utilisation de l’Application BMW Connected ainsi que par le biais d’un responsable du traitement des données conjointes (avec BMW Group Belux) pour la fourniture technique de services ConnectedDrive, d’appareils mobiles connectés et de dispositifs pour voitures connectées. BMW AG est également le responsable du traitement des données de véhicules aux fins du développement de produits, et pour des raisons d’assurance de qualité et de responsabilité en matière de produits. Nous vous renvoyons vers la politique de protection de la vie privée de BMW AG pour plus d’informations.

Tous les responsables du traitement énumérés ci-dessus s’assureront, au prix d’efforts raisonnables, que les questions liées au traitement par d’autres responsables du traitement que ceux susmentionnés soient renvoyées au responsable du traitement correct en vue d’une réponse.

4.Comment est-ce que nous collectons vos données à caractère personnel ?

Nous collectons vos données à caractère personnel via divers points et canaux de contact. Nous vous informons par des avis de protection de la vie privée avant de collecter les données, dans les cas suivants :

 • Vous nous contactez directement, par ex. par le biais des sites web ou par téléphone, afin de demander des informations sur nos produits et services ;

 • Vous achetez un produit ou service directement auprès de nous (p. ex. des services de réparation et de maintenance) ;

 • Vous nous fournissez vos données à caractère personnel concernant les produits de BMW Financial Services ;

 • Vous réservez un essai auprès de nous ;

 • Vous participez à un de nos événements ;

 • Vous répondez à nos campagnes de marketing direct, par ex. en remplissant une carte-réponse ou en entrant des données en ligne sur l’un de nos sites web ;

 • Vos données à caractère personnel sont transférées de manière autorisée depuis des sociétés du Groupe BMW (p.ex. BMW Group Belux, BMW Financial Services) ou d’autres tierces parties ;

 • Vos données à caractère personnel sont acquises depuis d’autres sources (par ex. courtiers d’adresses commerciales).

Si vous donnez des informations au nom d’autrui, vous devez vous assurer que cette personne s’est vue fournir la présente politique auparavant. Si vous avez moins de 16 ans, veuillez ne pas nous fournir d’informations vous concernant à moins d’avoir la permission de votre parent ou tuteur à cet effet.
Merci de nous aider à maintenir à jour vos informations en nous informant de tout changement de vos coordonnées ou préférences.

5. Quel genre de données à caractère personnel est-ce que nous collectons ?

Les types d’informations suivants sont collectés :

 • Informations de contact (nom, initiales, titre, sexe, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone/GSM, fax, etc.).

 • Informations personnelles (date de naissance, statut familial, membres du ménage, permis de conduire (type), profession, demandes p. ex. de renseignements/d’essai routier, concessionnaire préféré, intérêts, préférence de mode de paiement, préférence de canal de communication, le numéro de châssis du véhicule (numéro VIN), nom de société, etc.).

 • Données d’identification (numéro client, numéro contrat, etc.).

 • Historique client (évaluation de la satisfaction du client ; offres reçues ; données d’achat de véhicule (y compris le modèle, la configuration, la date d’achat, le numéro de plaque d’immatriculation, la date de commande, la date de livraison, le titulaire du véhicule, le prix catalogue) ; informations sur la garantie ; valeur résiduelle ; détails sur l’achat de pièces de rechange, accessoires et produits lifestyle ; données collectées lors de visites de concessionnaires (par ex. demandes, informations de consultation, conseiller de vente responsable, historique d’entretien) ; historique de campagnes/réponses de campagnes ; données client facultatives sur véhicules détenus d’autres fabricants p. ex. par le biais de la plateforme BMW Used Cars ; participation à des événements (lieu, société) ; historique des réclamations ; historique d’entretien, etc.).

 • Données d’utilisation de véhicule (si le client a un compte ConnectedDrive/Ride, il est possible d’utiliser les données suivantes : niveau du contenu du réservoir ; autonomie restante (cruising) ; données RTTI (données de saisie de navigation), température extérieure ; détermination de la localisation (y compris pick-up (dans le cas d’une voiture de location) ou localisation du parking dans le cas des voitures en stationnement et seulement avec un compte ConnectedDrive/Ride activé) ; kilométrage ; vitesse moyenne ; usage de services digitaux, etc.).

 • Données dans le cadre de vos produits BMW Financial Services (p. ex. informations de contact, informations du contrat comme p. ex. durée du contrat, informations sur la solvabilité, etc.).

 • Données applications/sites web/réseaux sociaux (si le client s’est enregistré ou s’est identifié, il est possible d’utiliser les données suivantes : données sur l’utilisation moyenne de l’application (comportement de clic à l’intérieur des applications) ; information de localisation ; utilisation de divertissements en ligne ; utilisation des sites web ; données sur les cookies (en fonction de l’approbation des politiques en matière de cookies) ; utilisation des sites web de nos réseaux sociaux (par ex. visites de forums et publications sur ceux-ci).

6. Quels sont les fins et fondements juridiques pour le traitement de vos données à caractère personnel ?

Ventes, dont les essais routiers, les accessoires et les produits lifestyle, et les offres – afin de répondre à des demandes d’offre et de vous vendre des produits et des services du Groupe BMW. Ce traitement est fondé sur la nécessité à l'exécution d'un contrat y compris l'exécution de mesures précontractuelles.

Contrats de financement et d’entretien – afin de répondre à des demandes d’offre, ou pour conclure des contrats de financement ou d’entretien, ou pour des raisons de gestions de contrats. Ce traitement est fondé sur la nécessité à l'exécution du contrat y compris l'exécution de mesures précontractuelles, ainsi qu’au respect d’obligations légales.

Communication marketing, marketing personnalisé sur la base de profilage/analyse, support clientèle, et recherche marketing : afin de répondre à des enquêtes et de vous apporter des actualités et des offres, pour un service clientèle et une communication ciblée d’informations sur des produits et services de BMW ainsi qu’en vue d’études de marché.
Moyennant accord de votre part, Ginion Group traite et utilise les données à caractère personnel que vous avez fournies (par ex. coordonnées et détails personnels, date de naissance, type de permis de conduire, hobbies et intérêts) pour un service clientèle et à des fins de communication spécifiques sur des produits et services à propos de BMW Group ainsi que pour des études de marché.
Ginion Group peut également transférer ces données à ses sociétés liées qui peuvent utiliser vos données et vous contacter pour les finalités énoncées ci-avant. Des mises à jour peuvent être partagées entre les sociétés liées.
Moyennant accord de votre part, vos données à caractère personnel peuvent être utilisées pour la création d’un profil client individualisé sur base d’une procédure statistique.  Grâce à un tel profil, vous recevrez des communications marketing avec des informations pertinentes pour vous, comme par exemple des offres personnalisées de la part de BMW Group Belux et de sociétés liées à BMW Group Belux (p. ex. BMW Financial Services) ainsi que de la part de certains de ses concessionnaires et ateliers de services agréés (par exemple : votre concessionnaire favori spécifié, les partenaires agréés pour l’achat, l’entretien ou le conseil par rapport à votre voiture, ainsi que des partenaires agréés régionaux). Le profil client peut être transféré par BMW Group Belux à des sociétés liées à BMW Group Belux (p. ex. BMW Financial Services), ainsi qu’à certains de ses concessionnaires et ateliers de services agréés (par exemple : votre concessionnaire favori spécifié, les partenaires agréés pour l’achat, l’entretien ou le conseil par rapport à votre voiture, ainsi que des partenaires agréés régionaux) pour les finalités décrites ci-dessus. Ces sociétés peuvent vous contacter avec des informations pertinentes pour vous. Lorsque disponible, les données suivantes fournies directement par vous ou générées par votre utilisation de produits ou services de BMW Group Belux, de sociétés liées à BMW Group Belux (p.ex. BMW Financial Services) et de certains de ses concessionnaires et ateliers de services agréés (p. ex.: votre concessionnaire favori spécifié, les partenaires agréés pour l’achat, l’entretien ou le conseil par rapport à votre véhicule, ainsi que des partenaires agréés régionaux), peuvent être utilisées pour le développement de votre profil : coordonnées (p. ex. nom, adresse, adresse électronique) ; préférences/informations supplémentaires (p. ex. concessionnaire favori, hobbies) ; données d’identification (p. ex. numéro de client, numéro de contrat) ; historique client (p. ex. réception d’offres, données sur l’achat de véhicules, informations sur le concessionnaire) ; données du véhicule (p. ex. données sur l’utilisation de l’Application BMW Connected : kilométrage, autonomie de croisière) ; données de l’Application/site web/réseaux sociaux (p. ex. données sur l’utilisation depuis les comptes en ligne myBMW et myMINI).

Maintenances et réparations : maintenance régulière ainsi que des réparations, y compris carrosserie, service de climatisation, service de pneus, réparation du pare-brise, contrôle hiver, mise-à-jour du système de navigation. Ce traitement est fondé sur la nécessité à l'exécution d'un contrat y compris l'exécution de mesures précontractuelles.

Service après-vente : afin de vous fournir des services après-vente, comme p. ex. ventes de pièces de rechange, garantie des produits pour les véhicules neufs et d’occasion, BMW Road Assist (dépannage), services de nettoyage (car-wash) et location de véhicules. Ce traitement est fondé sur la nécessité liée à l'exécution d'un contrat, ainsi que sur nos intérêts légitimes de maintenir le mieux possible la relation client et à fournir des services d’après-vente.

Assurance qualité des produits et services BMW, développement de nouveaux produits et services
Nous pouvons utiliser les informations que nous recevons au travers de la fourniture de services à des fins d’assurance de qualité et de développement de produits et services. Ce traitement est basé sur notre intérêt légitime de répondre aux attentes élevées de nos clients concernant la qualité de nos produits et services premiums actuels ainsi que leurs désirs de nouvelles solutions innovantes.
En outre, BMW AG peut utiliser les informations qu’elle reçoit au travers de la fourniture de services à BMW Group Belux et à ses concessionnaires agréés (dont des informations de localisation) sous forme dépersonnalisée à des fins d’assurance de qualité et de développement de produits et services. Avant qu’une telle utilisation ne soit entreprise, vos informations seront dépersonnalisées afin que l’on ne puisse pas les relier directement à vous.

Support clientèle
Nous pouvons traiter des informations de contact, des informations de localisation de l’appareil et du véhicule ainsi que des informations sur l’utilisation de l’appareil et de services tout en vous fournissant un support client. Ceci afin de satisfaire à des obligations contractuelles (liées aux biens et services que vous avez achetés), de satisfaire à des obligations juridiques (y compris à l’égard de vos droits en tant que sujet des données) ou sur base de notre intérêt légitime de fournir au client les meilleurs biens et services possibles.

Satisfaction des obligations juridiques
Nous traitons vos données afin desatisfaire aux obligations juridiques, par exemple :

 • Reporting réglementaire - pour se conformer au reporting réglementaire exigé ;

 • Le respect des obligations légales en ce qui concerne la loi relative au crédit à la consommation ;

 • Le respect des obligations légales en ce qui concerne la loi relative au blanchiment d’argent ;

 • Responsabilité en matière de produits ;

 • Responsabilité en matière de défauts matériels ;

 • Des actions de rappel de véhicules ;

 • Conformité avec des demandes contraignantes de vos informations - pour se conformer à nos obligations juridiques envers des services chargés de l’application de la loi, des législateurs et des tribunaux ; tous les responsables du traitement sont soumis aux lois des pays dans lesquels ils opèrent et doivent s’y conformer.

7.Transferts de donnéeset partage de données

Nous partageons vos données avec BMW AG, BMW Group Belux, BMW Financial Services, et toute autre tierce partie liée, uniquement moyennant l’accord de votre part, à moins que nous ne partagions vos données :

 • Afin de satisfaire à nos obligations juridiques, telles que des exigences en matière de responsabilité ;

 • Afin de vous fournir des services de deuxième niveau, en particulier pour fournir un support client ;

 • Afin de répondre aux demandes d’offre, ou pour conclure un contrat avec BMW Financial Services ou dans le cadre de la gestion du contrat ;

 • Afin d’assurer l’exécution d’un contrat. Par exemple, les données liées à votre véhicule (y compris le numéro de châssis) sont transférées vers BMW AG pendant que vous faites entretenir ou réparer votre véhicule ;

 • Afin de dépanner des problèmes techniques ou autres en lien avec l’achat, maintenance ou réparation de l’un de vos véhicules ou une réparation qui a lieu chez nous (p. ex. des coordonnées, des détails sur la configuration du véhicule, des informations techniques sur le véhicule et des informations de vente et de services peuvent être partagées avec BMW AG pour le dépannage de problèmes).  

Nous, BMW Group Belux, et BMW AG utilisons divers prestataires de services pour nous aider à fournir les services et utilisations mentionnés. BMW AG fournit des services informatiques et de stockage aux responsables du traitement par rapport à la majorité de ces utilisations et stocke ainsi la majorité de vos informations détaillées ci-dessus au nom des responsables du traitement. D’autres sous-traitants qui nous aident fournissent une infrastructure IT, une maintenance IT et des services IT, ainsi que des applications et solutions numériques. Nous recevons également l’aide d’agences de marketing et d’agences de création en vue de la gestion de la relation client, du marketing et des événements.
Lorsque nous partageons des données à caractère personnel ou lorsque nous utilisons des fournisseurs de services, des accords relatifs au traitement des données et des accords sur le partage de données fournissant des mesures et garanties appropriées sont établis.

8. Combien de temps stockons-nous vos données ?

Nous conservons vos informations uniquement pour le temps nécessaire à la fin pour laquelle nous les avons obtenues et à d’autres fins liées autorisées (par exemple, lorsque ceci est pertinent pour se défendre d’une plainte à notre encontre).  Nous restreignons l’accès à vos informations aux personnes qui doivent les utiliser à la fin pertinente. Nos délais de conservation reposent sur des besoins commerciaux et vos informations qui ne sont plus nécessaires sont soit rendues anonymes (les informations rendues anonymes peuvent être conservées), soit détruites.

9. Comment protégeons-nous vos données ?

Nous utilisons une diversité de mesures de sécurité, dont le chiffrement et des outils d’authentification, pour aider à préserver et maintenir la sécurité, l’intégrité et la disponibilité de vos informations.
Nous et nos sous-traitants et partenaires commerciaux œuvrons dur pour maintenir les garanties physiques, électroniques et procédurales afin de protéger vos informations conformément aux exigences applicables en matière de protection des données. Nous utilisons notamment des mesures comme :

 • La restriction ferme de l’accès à vos données personnelles basée sur le principe de « nécessité de connaissance » et exclusivement à la fin communiquée ;

 • Le transfert de données collectées sous forme de chiffrement ;

 • Le stockage de données hautement confidentielles – par ex. informations de carte de crédit – uniquement sous forme de chiffrement ;

 • Des systèmes de pare-feu IT pour interdire l’accès non autorisé par ex. de pirates et contrôler en permanence l’accès à des systèmes IT afin de détecter et d’arrêter la mauvaise utilisation de données à caractère personnel.

Garanties sur les Informations de localisation
Certains services nepeuvent être proposés que lorsque vous donnez accès à votre localisation ou àla localisation de votre véhicule. Nous prenons très au sérieux laconfidentialité de ces informations de localisation. Lesgaranties suivantes sont appliquées aux informations de localisation (y comprisles informations accessibles dans le cadre du traitement de l’entretien duvéhicule) :

 • Elles sont uniquement conservées sous une forme associée à vous et à votre véhicule le temps nécessaire pour remplir la fin consentie.

 • Elles ne sont obtenues ou accessibles sous cette forme que lorsque ceci est nécessaire pour fournir le service demandé ou lorsque nous sommes contraints par la loi de conserver et/ou de fournir les informations (et lorsque nous sommes tenus de fournir les informations à une partie chargée de l’application de la loi ou une autre tierce partie, nous vous en aviserons, à moins que ceci nuise à la prévention ou détection d’un crime ou lorsque nous n’avons pas la permission de le faire).

 • Les informations de localisation du véhicule et les Informations de localisation de l’appareil ne sont pas liées, sauf si ceci est nécessaire pour fournir le service demandé ;

 • Toute autre utilisation des informations de localisation à des fins d’analyse sera entreprise sur des ensembles de données rendues anonymes.

Nous pouvons accéder à des Informations de localisation du véhicule, et BMW AG peut accéder à des informations de localisation de l’appareil par le biais des services qu’elle fournit (par ex. ConnectedDrive).
Il vous aura été fourni une description détaillée des informations de localisation obtenues en vue de fournir un service dépendant d’informations de localisation lors de l’achat initial du véhicule ou de l’activation ou configuration du service ou de l’application (par ex. ConnectedDrive).

10.Wat zijn uw rechten?

À certaines conditions, vous pourriez avoir le droit de nous demander :

 • De vous fournir des détails sur notre traitement de vos informations ;

 • De vous fournir une copie des informations que vous nous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (la Portabilité des données) ;

 • De mettre à jour des inexactitudes dans les informations que nous détenons ;

 • D’effacer des informations que nous ne pouvons plus utiliser sur une base juridique ;

 • Lorsque le traitement est basé sur le consentement et lié au marketing direct, de retirer votre consentement de façon à ce que nous cessions ce traitement en particulier ;

 • De protester contre un traitement, dont le profilage, sur base d’intérêts légitimes, à moins que nos motifs pour entreprendre ce traitement l’emportent sur un préjudice de vos droits en matière de protection des données ;

 • De restreindre notre mode d’utilisation de vos informations pendant l’examen d’une plainte.

Votre exercice deces droits est soumis à certaines exceptions pour garantir l’intérêt public(par ex. la prévention ou détection d’un crime) et nos intérêts (par ex. lamaintenance du privilège juridique). Si vous exercez l’un de ces droits, nousvérifierons votre droit et réagirons dans la majorité des cas dans un délaid’un mois. Si vous êtesinsatisfait(e) de notre utilisation de vos informations ou de notre réactionface à un exercice de ces droits, vous avez le droit de vous plaindre auprès devotre autorité de protection des données. L’autorité de protection des donnéesen Belgique est la Commission de la protection de la vie privée.

11.Comment nous contacter ?

Privacy Champion

Si vous avez des questions concernant notre utilisation de vos données à caractère personnel ou la présente Politique de protection de la vie privée, ou afin d’exercer vos droits comme sujet des données, veuillez contacter notre Privacy Champion :

Vincent Vandenbroeck
+3210 23 10 02
vincent.vandenbroeck@giniongroup.be
Rue Cerisier d’Haine 50
1301 Wavre

Coordonnées

Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse mail suivante :
privacy@giniongroup.be